آهنگ زیبایی هست و واقعا با احساس....  کسانی که از آهنگهای احساسی خوششون میاد و دنبال ی صدای خوب و زیبا هستند دانلود کنند.....

آهنگ فدات شم